Yükleniyor

Sönmüş Kireç

Sönmemiş Kirecin su ile söndürülmesiyle Sönmüş Kireç (kalsiyum hidroksit) elde edilir. Sönmüş Kireç, akışkan ve toz formda olan, birçok amaç için kullanılabilen pratik ve verimli bir üründür. Bu işlem “söndürme” olarak da isimlendirilir.

Kullanım Alanları; İnşaat, Zemin ıslahı için kullanılan Kireç ürünü, Sönmüş Kireç, Madencilik, Bakır, kurşun,demir,Kağıt Sanayi, alkol, Kimyasallar, Sönmüş kireç ve klor gazının reaksiyonu ile kalsiyum hipo klorit üretiminde,
Sitrik asitin rafinasyonunda,Kirecin organik veya inorganik asitlerle reaksiyonu neticesinde çeşitli kimyasalların üretiminde, krom kimyasalların üretiminde nötrleştirici olarak, etilen veya propilen glikolin üretiminde, glikoz ve dekstrinin konsentrasyonunda, adsorbent ve desikkant olarak çeşitli kimyasal proseslerde kullanılır.
Baca Gazı Arıtma ;Yaş ve kuru desülfürizasyon yöntemi ile baca gazındaki kükürt oksitlerin (SO2, SO3) temizlenmesinde,evsel atıkların yakılmasıyla baca gazında oluşan HCI’ın temizlenmesinde, aktif karbonlarla birlikte baca gazındaki bazı ağır metallerin indirgenmesinde kullanılır.

İçme Suyu Arıtma ; Karbonat sertliğinin giderilmesinde, kireç/soda prosesinde karbonat sertliği dışındaki sertliğin giderilmesinde, asidik suların nötrleştirilmesinde, alüminyum ve demir tuzları ile birlikte sudaki katı partiküllerim çöktürülmesinde, suyun Ph değerini yükseltip sudaki bakteri ve bazı virüsleri yok etmekte kullanılır.
Atık Su Artıma ;Evsel atık suların arıtmasında, alüminyum ve demir tuzları ile birlikte katı maddelerin çöktürülmesinde, fosfor ve azotun giderilmesinde,endüstride, asit ihtiva eden suların nötrleştirilmesinde, demir, krom gibi metal iyonların çöktürülmesinde, pancar şekeri fabrikalarında proses suyunun berraklaştırılmasında kullanılır.