Yükleniyor

Sönmemiş Kireç

Yüksek kaliteli kireç taşını, doğal rezervden üreten, kimyasal ve fiziksel özellikleri karşılayan, geniş çaplı endüstriyel uygulamalar için yüksek performanslı, düşük maliyetli, çevre dostu özellikler ve avantajlar sağlayan Sönmemiş Kireç ürünlerini tedarik eder.
Sönmemiş kireç ürünleri içerisinde, yüksek kalsiyumlu kireç taşı ve dolomitik sönmemiş kireç ürünleri bulunmaktadır.
YÜKSEK KALSİYUMLU SÖNMEMİŞ KİREÇ, %98’in üzerinde kalsiyum karbonat içeren kireç taşından üretilmektedir.

DOLOMİTİK SÖNMEMİŞ KİREÇ, hem kalsiyum hem de magnezyum karbonatların karışımını içeren kireç taşından üretilmektedir.
Hem yüksek kalsiyumlu sönmemiş kireç hem de dolomitik sönmemiş kireç, 900 dereceye kadar ısıtılabilen fırınlar içerisinde, kireç taşının ısıtılması ile elde edilmektedir. Bu sürece kalsinasyon süreci adı verilmektedir.

SÖNMEMİŞ KİREÇ, katkılarla ya da diğer malzemelerle karışabilmesi için öğütülerek TOZ haline getirilir. Bazı katkı maddelerinin kimyasal içeriğinden dolayı, sönmemiş kireç, sıvı hale gelmektedir. Sıvılaşmış sönmemiş kireç, optimum akışkanlığın elde edilmesi ve tıkanıklığın önlenmesi amacı ile özel materyal taşıma sistemleri ile kullanımı idealdir.

Sönmemiş Kirecin su ile söndürülmesiyle SÖNMÜŞ KİREÇ (kalsiyum hidroksit) elde edilir. Sönmüş Kireç, akışkan ve toz formda olan, birçok amaç için kullanılabilen pratik ve verimli bir üründür. Bu işlem “ söndürme” olarak da isimlendirilir.
Sönmemiş Kireç (Kalsiyum Oksit), aşağıdaki endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır: Demir & Çelik Sanayii, Baca Gaza Arıtımı, İnşaat Sektörü, Su Arıtımı, Kimyasal İşlemler, Maden Sektörü, Kağıt, Kağıt Hamuru ve PCC, Atık Su ve Arıtma Çamurları Islahı ve Cam Üretimi.