Yükleniyor

İş Sağlığı ve Güvenliği

A.B GIDA SAN. VE TIC. A.Ş., müşteri odaklı süreç yaklaşımımızın ve sürekli iyileştirme prensibimizin gereği olarak OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini kullanır ve tatbik ederiz. Çalışanlarımız, taşeronlarımız ve ziyaretçilerimizin, kuruluşumuzun faaliyetleri esnasında maruz kalabilecekleri tehlikeleri en aza indirmek için en uygun teknolojileri kullanmaya çalışarak, koruyucu ve önleyici tedbirleri alırız.

Kuruluşumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirler ve bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutarız.

İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve korumak en önde gelen sorumluluğumuzdur. Tüm kazalar önlenebilir. Tek hedefimiz:"sıfır" iş kazasıdır.

Bu amaçla, tüm çalışanlarımızın katılımıyla;

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına katılmayı,
  • Güvenli davranışı temel alan iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı,
  • Tüm kaza risklerini değerlendirip düzeltici ve önleyici tedbirler almayı,
  • Risk değerlendirmeleri yapıp riskleri önleyici tedbirler almayı,
  • Mevcut ve yeni işe alınacak çalışanlarımızı eğitmeyi, sürekli bilgilendirmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği sonuçlarımızı performans kriterimiz olarak gözden geçirmeyi,
  • Sürekli iyileşmeye yönelik uygulamalar yapmayı taahhüt eder.